Tähtihetki Terapiapalvelut

Tähtihetki Terapiapalvelut tarjoaa kognitiivista ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Tampereella.

Tähtihetki Terapiapalvelut tarjoaa kognitiivista ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Lyhytterapia antaa sinulle mahdollisuuden tarkastella sinua haastavaa ongelmaa tai vaikeaa elämätilannetta erilaisten teoreettisten näkökulmien valossa. Lyhytterapiassa menetelmät valitaan sinun/ teidän tarpeidenne mukaan.  Lyhytterapia on oiva apu masennuksen, ahdistuneisuuden, pakko-oireiden, työuupumuksen, erilaisten elämän ja parisuhteen kriisien hoidossa. Lyhytterapia on tutkitusti tehokas apu moniin omaa itseä haastaviin pulmiin ja elämän polulla vastaan tuleviin ongelmiin. Lyhytterapiasta on saatavilla apua heti ennen kuin ongelmat ehtivät kroonistua. Lyhytterapiakäynnit tukevat myös sinua, jos jonotat Kelan kuntoutuspsykoterapiaan.

Yksilöterapia
Pariterapia

ASIAKKAIDEN KERTOMANA

Sanna on ihmisläheinen, positiivinen ja viisas nainen. Terapiakäynneiltä saamani pienet konkreettiset kotitehtävät ohjasivat elämääni lempeästi ja varmasti synkkyydestä valoa kohti, katkeruudesta hyväksymiseen.

Nainen 34v | Yksilöterapia

Sanna on terapeuttina aidosti läsnä, kiinnostunut asiakkaan asioista ja elämästä sekä aivan mahtava tsemppari! 100% vahva suositus.

Mies 31v | Yksilöterapia

Olen saanut Sannalta suurta apua  pakko-oireisiini, jotka alkoivat häiritä arkeani lasteni syntymän jälkeen.

Yhteistyösuhteemme Sannan kanssa on toiminut alusta alkaen; koen tulleeni arvostetuksi ja kuulluksi. Sannalla on terapeuttina aito ja empaattinen kiinnostus elämääni kohtaan. Hän ei neuvo liikaa tai tyrkytä ratkaisuja vaan antaa minun itse päättää, mihin muutoskeinoihin tarttua.

Nainen 29v | Yksilöterapia

Olemme käyneet Sannan luona parikäynneillä liittyen syntyneiden lasten tuomaan elämänmuutokseen. Mieheni ei juuri kokenut tarvetta keskustelulle ennen Sannalle menoa. Kuitenkin jokaisen käynnin jälkeen hän onkin sanonut, että käynti oli tarpeen ja siitä jäi hyvä ja vapautunut olo. Tapaamisten jälkeen käteemme meille on jäänyt aina jokin ajatus tai oivallus, joka on auttanut meitä eteenpäin.

Nainen 29v & Mies 26v | Pariterapia

Sannan kanssa keskustellessa, pääsee yhteyteen omien ajatustensa ja uskomustensa kanssa. Sannalta saa myös konkreettisia työkaluja ja kotitehtäviä, eli ongelman tai aiheen käsittely ei jää pelkän teorian tasolle. Sanna kuuntelee aktiivisesti ja haluaa aidosti auttaa eteenpäin. Hänestä huokuu aito välittäminen ja kiinnostus mielen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. 

Nainen 35v | Yksilöterapia

Parisuhteen tähtihetki oli rauhallinen ja miellyttävä kokemus, tuntui että kumpikin sai vuorollaan sanottua sellaisia asioita, joita ehkä arjessa ei tunnu niin luontevalta tuoda ilmi.

Parisuhteen tähtihetki tuntui vahvistavan suhdettamme ja auttoi lisäämään arvostusta sekä kiitollisuutta omaa puolisoa kohtaan. Suosittelen lämpimästi kaikille riippumatta parisuhteen pituudesta!

Nainen 35v & Mies 44v | Parisuhteen tähtihetki

Viisaiden naisten ilta on kuukauden kohokohta. Sannan huolellinen valmistautuminen illan teemaan on vaikuttavaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä lähtee kotiin laajentunein silmin ja kantavin askelin.

Viisaiden naisten illat vahvistavat mielen hyvinvointia ja ystävyyttä.

Nainen 35v | Hyvinvointipalvelut

Sannan kanssa keskustellessa aito läsnäolo luo pohjan joka mahdollistaa omien ajatusten ja kokemuksien käsittelyä. On ollut voimaannuttavaa kokea kuinka omille ajatuksille ja toiminnalle löytyy tieotopohjaa joka vahvistaa itsetuntemusta. Se on kuin pieni siemen, minkä Sanna on laittanut itämään. Vahvistuminen ja itseluottamus, tapa käsitellä asioita vievät eteenpäin. Kiitos Sanna! 

Nainen 33v | Yksilöterapia

Sanna on erittäin empaattinen ja kuunteleva, hänelle oli helppo puhua vaikeistakin asioista.

Sannalla on hieno taito kannustaa, tukea ja rohkaista oman itseluottamuksen ja itsearvostuksen löytämisessä kun ne vaikeassa elämäntilanteessa oli hetkellisesti todella alhaalla.

Nainen 38v | Yksilöterapia & perheterapia

Olemme saaneet Sannalta sekä yksilö- että pariterapiaa. Olemme lähteneet jokaiselta käynniltä pois viisaampina ja paljon toiveikkaammalla ja valoisammalla mielellä. Sannassa parhaimpia asioita ovat paitsi ammattitaito, niin myös arvostavani elämänkokemus ja positiivisuus. Kohtaamistamme terapeuteista ehdottomasti paras!

Nainen 34v & mies 34v | Yksilö- ja pariterapia

Parisuhteen Tähtihetki oli hyvä kokemus. Tilaisuus oli sopivan mittainen, rakenne oli hyvä ja se toi parisuhteestamme hyviä asioita esille.

Mies 44v | Parisuhteen tähtihetki

Sanna luo ammattitaidollaan ja omalla empaattisella persoonallaan ilmapiirin, missä tuntuu luottavaiselta puhua vaikeistakin asioista. Kannustava ja ratkaisukeskeinen ote pariterapiassa auttaa keskittymään hyviin asioihin ja näkemään mahdollisuuksia omassa ja toisen toiminnassa.  

Nainen 35v & mies 34v | Pariterapia

Tykkäsin Sannan ratkaisukeskeisestä lähestymistavastaan ja siitä, että hän ei vaan kuuntele vaan aktiivisesti ehdottaa ja ohjaa erilaisia työskentelymetodeja, joilla asioita käsitellään. Hän kuitenkin laittaa minut itse työskentelemään eikä anna valmiita ratkaisuja, mutta on vahvasti tukena. Ja jos joku tapa ei tunnu sopivalta tai auttavan niin hänellä on nopeasti valmius ehdottaa jotain toista.

Nainen 38v | Yksilöterapia

Sanna on lämmin ja helposti lähestyttävä ihminen. Koin että saimme heti akuuttia apua parisuhteemme kriisiin ja terapian avulla pääsimme matkalle kohti parempaa elämää. Tällä hetkellä oma olo on hyvä ja toiveikas, vaikka yhteinen tulevaisuutemme onkin edelleen sangen epävarma. Sanna on aidosti kuunteleva ja antaa uskoa sekä intoa tavoitella kokonaisvaltaisesti parempaa ja onnellista elämää.

Suosittelen kaikkia pariskuntia käymään terapiassa mahdollisimman varhain. Kun omat avut eivät tunnu toimivan, riidat alkavat kiertää kehää tai yhteinen arki ahdistaa tai uuvuttaa, niin silloin terapia tuo varmasti apua. Jos ylipäänsä päädyit näille nettisivuille lukemaan kokemukseni, niin luultavasti terapiasta olisi teille kovasti hyötyä, sillä ainakaan mitään haittaa siitä ei ole.

Mies 36v | Pariterapia

Sannan luona tapaamisissa on lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Löysimme yhdessä haastavaan elämäntilanteeseeni isoja oivalluksia ja avartavia ajatuksia. Sannalla on toimintansa takana paljon teoreettista tietoa, mutta se on paketoitu erittäin yksilölähtöiseen ja inhimilliseen työotteeseen. Parempaa lyhytterapeuttia en olisi voinut löytää. Kiitollinen tapaamisestamme.

Nainen 52v | Yksilöterapia
tähtihetki terapiapalvelut

Varaa aikasi tästä

Valitse palvelu ja sen jälkeen sopiva ajankohta kalenterista. Pidämme huolta yksityisyydestäsi: emme tee asiakaskirjauksia sähköisiin tiedonkäsittelyohjelmiin.

Varaa aika

Tähtihetki somessa

Seuraa Tähtihetken tuoreimpia kuulumisia ja pohdintoja myös somessa!