Asiakas­kokemuksia

YKSILÖTERAPIA

Nainen 34v | Yksilöterapia

Sanna on ihmisläheinen, positiivinen ja viisas nainen. Terapiakäynneiltä saamani pienet konkreettiset kotitehtävät ohjasivat elämääni lempeästi ja varmasti synkkyydestä valoa kohti, katkeruudesta hyväksymiseen.

Nainen 29v | Yksilöterapia

Olen saanut Sannalta suurta apua pakko-oireisiini, jotka alkoivat häiritä arkeani lasteni syntymän jälkeen.

Yhteistyösuhteemme Sannan kanssa on toiminut alusta alkaen; koen tulleeni arvostetuksi ja kuulluksi. Sannalla on terapeuttina aito ja empaattinen kiinnostus elämääni kohtaan. Hän ei neuvo liikaa tai tyrkytä ratkaisuja vaan antaa minun itse päättää, mihin muutoskeinoihin tarttua.

Nainen 38v | Yksilöterapia

Olen kokeillut useampia eri psykologeja ja terapeutteja viimeisten vuosien aikana, mutta ehdottomasti parhaan avun olen saanut Sannalta.

Tykkäsin hänen ratkaisukeskeisestä lähestymistavastaan ja siitä, että hän ei vaan kuuntele vaan aktiivisesti ehdottaa ja ohjaa erilaisia työskentelymetodeja, joilla asioita käsitellään. Hän kuitenkin laittaa minut itse työskentelemään eikä anna valmiita ratkaisuja, mutta on vahvasti tukena.

Ja jos joku tapa ei tunnu sopivalta tai auttavan niin hänellä on nopeasti valmius ehdottaa jotain toista. Hyvän ihmistuntemuksen ansiosta uskon että hän osaa helposti lukea ja tulkita minkälainen työskentely kenellekin sopii.

Mies 31v | Yksilöterapia

Sanna on terapeuttina aidosti läsnä, kiinnostunut asiakkaan asioista ja elämästä sekä aivan mahtava tsemppari! 100% vahva suositus.

Nainen 52 | Yksilöterapia

Sannan luona tapaamisissa on lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Löysimme yhdessä haastavaan elämäntilanteeseeni isoja oivalluksia ja avartavia ajatuksia. Sannalla on toimintansa takana paljon teoreettista tietoa, mutta se on paketoitu erittäin yksilölähtöiseen työotteeseen. Parempaa terapeuttia en olisi voinut löytää. Kiitollinen tapaamisistamme.

Nainen 34v & mies 34v | Yksilö- ja pariterapia

Olemme saaneet Sannalta sekä yksilö- että pariterapiaa. Olemme lähteneet jokaiselta käynniltä pois viisaampina ja paljon toiveikkaammalla ja valoisammalla mielellä.

Sannassa parhaimpia asioita ovat paitsi ammattitaito, niin myös arvostavani elämänkokemus ja positiivisuus. Kohtaamistamme terapeuteista ehdottomasti paras!

Suosittelemme koko sydämmestämme tämän olevan paras satsaus parisuhteeseen ja/tai itseen.

Nainen 38v | Yksilöterapia & perheterapia

Sanna on erittäin empaattinen ja kuunteleva, hänelle oli helppo puhua vaikeistakin asioista. Sannalla on hieno taito kannustaa, tukea ja rohkaista oman itseluottamuksen ja itsearvostuksen löytämisessä, kun ne vaikeassa elämäntilanteessa oli hetkellisesti todella alhaalla.

Hänellä on myös vahva teoriapohja ja osaaminen näihin asioihin, joka välittyy myös asiakkaalle. Kahden pienen lapsen äitinä sain häneltä myös paljon tukea vanhemmuuteen.

Nainen 35v | Yksilöterapia

Sannan kanssa keskustellessa, pääsee yhteyteen omien ajatustensa ja uskomustensa kanssa. Sannalta saa myös konkreettisia työkaluja ja kotitehtäviä, eli ongelman tai aiheen käsittely ei jää pelkän teorian tasolle.

Sanna kuuntelee aktiivisesti ja haluaa aidosti auttaa eteenpäin. Hänestä huokuu aito välittäminen ja kiinnostus mielen hyvinvointiin ja sen tukemiseen.

Nainen 33v | Yksilöterapia

Sannan kanssa keskustellessa aito läsnäolo luo pohjan joka mahdollistaa omien ajatusten ja kokemuksien käsittelyä. On ollut voimaannuttavaa kokea kuinka omille ajatuksille ja toiminnalle löytyy tietopohjaa joka vahvistaa itsetuntemusta.

Se on kuin pieni siemen, minkä Sanna on laittanut itämään. Vahvistuminen ja itseluottamus, tapa käsitellä asioita vievät eteenpäin. Kiitos Sanna!

PARITERAPIA

Nainen 29v & Mies 26v | Pariterapia

Olemme käyneet Sannan luona parikäynneillä liittyen syntyneiden lasten tuomaan elämänmuutokseen. Mieheni ei juuri kokenut tarvetta keskustelulle ennen Sannalle menoa. Kuitenkin jokaisen käynnin jälkeen hän onkin sanonut, että käynti oli tarpeen ja siitä jäi hyvä ja vapautunut olo.

Tapaamisten jälkeen käteemme meille on jäänyt aina jokin ajatus tai oivallus, joka on auttanut meitä eteenpäin.

Nainen 35v & Mies 44v | Parisuhteen tähtihetki

Parisuhteen tähtihetki oli rauhallinen ja miellyttävä kokemus, tuntui että kumpikin sai vuorollaan sanottua sellaisia asioita, joita ehkä arjessa ei tunnu niin luontevalta tuoda ilmi.

Parisuhteen tähtihetki tuntui vahvistavan suhdettamme ja auttoi lisäämään arvostusta sekä kiitollisuutta omaa puolisoa kohtaan. Suosittelen lämpimästi kaikille riippumatta parisuhteen pituudesta!

Mies 36 | Pariterapia

Sanna on lämmin ja helposti lähestyttävä ihminen. Koin, että saimme heti akuuttia apua parisuhteemme kriisiin ja terapian avulla pääsimme matkalle kohti parempaa elämää. Tällä hetkellä oma olo on hyvä ja toiveikas, vaikka yhteinen tulevaisuutemme onkin edelleen sangen epävarma. Sanna on aidosti kuunteleva ja antaa uskoa sekä intoa tavoitella kokonaisvaltaisesti parempaa ja onnellisempaa elämää.

Suosittelen kaikkia pariskuntia käymään terapiassa mahdollisimman varhain. Kun omat avut eivät tunnu toimivan, riidat alkavat helposti kiertää kehää tai yhteinen arki ahdistaa tai uuvuttaa, niin silloin terapia tuo varmasti apua. Jos ylipäänsä päädyit näille nettisivuille lukemaan kokemukseni, niin luultavasti terapiasta olisi teille kovasti hyötyä, sillä ainakaan mitään haittaa siinä ei ole.

Nainen 35v & mies 34v | Pariterapia

Sanna luo ammattitaidollaan ja omalla empaattisella persoonallaan ilmapiirin, missä tuntuu luottavaiselta puhua vaikeistakin asioista. Kannustava ja ratkaisukeskeinen ote pariterapiassa auttaa keskittymään hyviin asioihin ja näkemään mahdollisuuksia omassa ja toisen toiminnassa.

Keskittyminen keskusteluissa nykyhetken ohella myös tulevaisuuden toiveisiin on auttanut myös katsomaan pidemmälle, nykyisten haasteiden ohi.

Sanna on antanut meille molemmille pieniä ja toteutettavissa olevia kotitehtäviä, joiden kautta voimme itse viedä sopivissa määrin asioita eteenpäin.

Sanna on hienosti huomioinut elämäntilanteemme ja korostanut armollisuutta itseämme kohtaan, mikä on helpottanut myös paljon asioihin suhtautumista.

Mies 44v | Parisuhteen tähtihetki

Parisuhteen Tähtihetki oli hyvä kokemus. Tilaisuus oli sopivan mittainen, rakenne oli hyvä ja se toi parisuhteestamme hyviä asioita esille.

PERHETERAPIA

Nainen 38v | Yksilöterapia & perheterapia

Olemme käyneet Sannan luona parikäynneillä liittyen syntyneiden lasten tuomaan elämänmuutokseen. Mieheni ei juuri kokenut tarvetta keskustelulle ennen Sannalle menoa. Kuitenkin jokaisen käynnin jälkeen hän onkin sanonut, että käynti oli tarpeen ja siitä jäi hyvä ja vapautunut olo.

Tapaamisten jälkeen käteemme meille on jäänyt aina jokin ajatus tai oivallus, joka on auttanut meitä eteenpäin.

HYVINVOINTIPALVELUT

Nainen 35v | Hyvinvointipalvelut

Viisaiden naisten ilta on kuukauden kohokohta. Sannan huolellinen valmistautuminen illan teemaan on vaikuttavaa.

Viisaiden naisten illassa jokaisella on tilaa kertoa omista kokemuksistaan tai kuunnella. Ohjattu ja alustettu keskustelu antaa uusia näkökulmia ja voi antaa uuden viitekehyksen käsiteltävälle aiheelle.

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä lähtee kotiin laajentunein silmin ja kantavin askelin.

Viisaiden naisten illat vahvistavat mielen hyvinvointia ja ystävyyttä.

Yksilöterapia
Pariterapia