Yksilöterapia

”Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä, vaan käsitykset, joita meillä on näistä asioista.” – Epiktetos n.55 – 135 jKr.

Tähtihetki terapiapalvelut tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkastella elämäntilannettasi ratkaisukeskeisten ja kognitiivisten psykoterapioiden menetelmien avulla. Yksilöterapian lähtökohta on sinä ja sinun tarpeesi.

Yksilöterapiassa saat tarkastella omaa elämääsi erilaisten näkökulmien valossa. Opit havainnoimaan hyväksyen omaa itseäsi, ajatuksiasi, tunteitasi ja muuttamaan toimintaasi arvojesi mukaiseksi.  Yksilöterapian työskentely määrittyy sinun tarpeen mukaan.  Erilaisten ajattelun työkalujen, oman toiminnan muuttamisen tai tunnetaitojen vahvistamisen avulla sinun on mahdollisuus  tunnistaa arvosi, oppia elämään omien arvojesi mukaisesti, ottaa etäisyyttä haitallisiin ajatuksiin ja selviytyä erilaisista elämänhaasteista/kriiseistä.  Yksilöterapiassa on aikaa kohdata itsensä ja tutustua itseensä entistä paremmin. Usein itseään kuulee herkemmin ja tarkemmin, kun ulkopuolinen taho esittää hyviä kysymyksiä.

Voit tulla vain kerran tekemään uusia oivalluksia itsestäsi, hakemaan työkaluja sinua haastavaan tilanteeseen tai etsimään uusia suuntia elämääsi. Usein yksilöterapiassa käydään 1-5 tai 1-10 kertaa. Mikään ei kuitenkaan ole pakollista ja sinun tarpeesi ja toiveesi määrittävät prosessin pituuden. Mitään sitoutumispakkoa ei ole.  Olen varma, että sinulle itselle muodostuu vahva näkemys ensimmäisen kerran aikana siitä, voisiko terapiasta olla enemmänkin apua vai riittääkö yksi kerta. Tule siis avoimin ja luottavaisin mielin.

ASIAKKAIDEN KERTOMANA

Sanna on erittäin empaattinen ja kuunteleva, hänelle oli helppo puhua vaikeistakin asioista.

Sannalla on hieno taito kannustaa, tukea ja rohkaista oman itseluottamuksen ja itsearvostuksen löytämisessä kun ne vaikeassa elämäntilanteessa oli hetkellisesti todella alhaalla.

Hänellä on myös vahva teoriapohja ja osaaminen näihin asioihin, joka välittyy myös asiakkaalle. Kahden pienen lapsen äitinä sain häneltä myös paljon tukea vanhemmuuteen.

Nainen 38v | Yksilöterapia & perheterapia

Sanna on ihmisläheinen, positiivinen ja viisas nainen. Terapiakäynneiltä saamani pienet konkreettiset kotitehtävät ohjasivat elämääni lempeästi ja varmasti synkkyydestä valoa kohti, katkeruudesta hyväksymiseen.

Nainen 34v | Yksilöterapia

Sanna on terapeuttina aidosti läsnä, kiinnostunut asiakkaan asioista ja elämästä sekä aivan mahtava tsemppari! 100% vahva suositus.

Mies 31v | Yksilöterapia
Olen kokeillut useampia eri psykologeja ja terapeutteja viimeisten vuosien aikana, mutta ehdottomasti parhaan avun olen saanut Sannalta.

Tykkäsin hänen ratkaisukeskeisestä lähestymistavastaan ja siitä, että hän ei vaan kuuntele vaan aktiivisesti ehdottaa ja ohjaa erilaisia työskentelymetodeja, joilla asioita käsitellään. Hän kuitenkin laittaa minut itse työskentelemään eikä anna valmiita ratkaisuja, mutta on vahvasti tukena. Ja jos joku tapa ei tunnu sopivalta tai auttavan niin hänellä on nopeasti valmius ehdottaa jotain toista.

Hyvän ihmistuntemuksen ansiosta uskon että hän osaa helposti lukea ja tulkita minkälainen työskentely kenellekin sopii.

Nainen 38v | Yksilöterapia

Olen saanut Sannalta suurta apua  pakko-oireisiini, jotka alkoivat häiritä arkeani lasteni syntymän jälkeen.

Yhteistyösuhteemme Sannan kanssa on toiminut alusta alkaen; koen tulleeni arvostetuksi ja kuulluksi. Sannalla on terapeuttina aito ja empaattinen kiinnostus elämääni kohtaan. Hän ei neuvo liikaa tai tyrkytä ratkaisuja vaan antaa minun itse päättää, mihin muutoskeinoihin tarttua.

Nainen 29v | Yksilöterapia

Sannan kanssa keskustellessa, pääsee yhteyteen omien ajatustensa ja uskomustensa kanssa. Sannalta saa myös konkreettisia työkaluja ja kotitehtäviä, eli ongelman tai aiheen käsittely ei jää pelkän teorian tasolle. Sanna kuuntelee aktiivisesti ja haluaa aidosti auttaa eteenpäin. Hänestä huokuu aito välittäminen ja kiinnostus mielen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. 

Nainen 35v | Yksilöterapia

Sannan kanssa keskustellessa aito läsnäolo luo pohjan joka mahdollistaa omien ajatusten ja kokemuksien käsittelyä. On ollut voimaannuttavaa kokea kuinka omille ajatuksille ja toiminnalle löytyy tieotopohjaa joka vahvistaa itsetuntemusta. Se on kuin pieni siemen, minkä Sanna on laittanut itämään. Vahvistuminen ja itseluottamus, tapa käsitellä asioita vievät eteenpäin. Kiitos Sanna! 

Nainen 33v | Yksilöterapia

Sannan luona tapaamisissa on lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Löysimme yhdessä haastavaan elämäntilanteeseeni isoja oivalluksia ja avartavia ajatuksia. Sannalla on toimintansa takana paljon teoreettista tietoa, mutta se on paketoitu erittäin yksilölähtöiseen ja inhimilliseen työotteeseen. Parempaa lyhytterapeuttia en olisi voinut löytää. Kiitollinen tapaamisestamme.

Nainen 52v | Yksilöterapia