Mitä ensimmäisellä lyhytterapia­käynnillä tapahtuu?

Mitä ensimmäisellä lyhytterapiakäynnillä tapahtuu?

Tähtihetki Terapiapalvelut, Blogi 
3.9.2021, Sanna Kallio

Asiakkaiden kommentteja(*) ja ajatuksia ennen terapiakäyntiä:

”Mietin pitkään, että en sitten kyllä yhtään tiedä, mitä sanoisin terapeutille”.
”Entäs, jos se pitää mua ihan hulluna?”
”Mun mies ei osaa puhua yhtään. Varaudu.”
”En oikein keksinyt pääsyytä, miksi hakeutuisin terapiaan, siksi jätin menemättä.”

Ensimmäinen terapiakerta

Yllättävän monelta ihmiseltä olen kuullut, että terapiakäynti jännittää kovasti, koska ihminen kokee, ettei hän osaa esittää omia asioitaan selkeästi ja jäsennellysti. Olen terapiatyötä tehdessä huomannut myös sen, että monet miettivät ensimmäisen terapia-ajan varaamista hyvinkin pitkään ja toteavat ensimmäisen kerran jälkeen: ”Olisi pitänyt tulla jo vuosia sitten”.

Ensimmäisen ajan varaamisen helpottamiseksi ja ensimmäistä terapiakäyntiä koskevan jännityksen vähentämiseksi päätin tiivistää blogitekstiin sen, mitä ensimmäisellä lyhytterapiatapaamisella yleensä tapahtuu. Vielä kirjoitukseni aluksi selvennän, että kirjoitan omakohtaisesta toiminnastani. Terapeuttien toimintatavoissa on eroavaisuuksia. Itse olen suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapian opinto-ohjelman, ja toimin terapeuttina – en psykoterapeuttina. Tässä tekstissä kirjoitan matalan kynnyksen lyhytterapeuttisen työskentelyn ensimmäisestä kerrasta, johon asiakkaat sitoutuvat yleensä 1-20 kerran ajaksi.

Minun asiakaskuntani haasteita ovat yleistettynä: lievä masentuneisuus ja ahdistuneisuus, vaikeudet suorittaa opintoja, lapsiperheajan kuormittuneisuus, vanhemmuuden haasteet, työssä jaksaminen, työuupumus, työn rajaaminen, elämänkriisit, suru ja erilaiset parisuhteen pulmat. Osa asiakkaistani on saanut jonkun palveluni lahjaksi, jolloin käynti on henkilön tai parisuhteen hyvinvointia tukeva tai edistävä. Asiakkaani ovat pääsääntöisesti joko yksilöitä tai pariskuntia.

Tuleeko ensimmäiseen terapiakäyntiin valmistautua? Miten käynnistä selviää ilman etukäteisstressiä?

Lähdetään liikkeelle siitä, että olet saanut varattua ensimmäisen ajan lyhytterapiaan. Saat varausvahvistuksen ja merkitset ajan kalenteriisi. Tunteiden kirjo tässä kohtaa voi olla moninainen. Joku saattaa olla helpottunut, toinen hieman rasittunut ja kolmannella alkaa sydän pamppailla jännityksestä. Tosiasia tutkimustenkin mukaan on se, että jo terapia-ajan varaaminen itsessään käynnistää muutosprosessin. Itse en kuitenkaan ole vielä toistaiseksi törmännyt tutkimustuloksiin, jotka kertoisivat, millaisia prosesseja nämä tarkalleen ottaen ovat, ja mihin ne johtavat.

Omassa asiakastyössäni olen kuitenkin huomannut, että esimerkiksi pariterapiaan hakeutuneet pariskunnat ovat pariterapia-ajan varauksen jälkeen yrittäneet jo itse tehdä muutoksia kohti parempaa parisuhdetta. Yksilöterapiaan tulleet asiakkaat ovat puolestaan jäsennelleet melko pitkälle omia ajatuksiaan, tarpeitaan, solmukohtia ja sitä, millaista muutosta he toivoisivat saavuttavan terapian avuin.

Terapiakäynnin varauksen jälkeen alkanut muutosprosessi on hieno asia, mutta ensimmäiseen terapiakäyntiin ei ihan oikeasti tarvitse valmistautua. Sinulla ei tarvitse olla jäsenneltyä kuvausta tilanteestasi tai parisuhteen haasteista. Olen käynyt ratkaisukeskeisen psykoterapian koulutusohjelman juuri sitä varten, että minulla on ammattitaito saada luonteva vuorovaikutus käyntiin meidän välillemme.

Mitä ensimmäisellä lyhytterapiakäynnillä tapahtuu? Ratkeavatko ongelmat?

Ensimmäisellä terapiakäynnillä ei tarvitse heti alkaa puhua omasta tilanteesta. Saat rauhassa istua, katsella ympärille, juoda vettä ja minä kerron ensin koulutuksestani ja toimintatavoistani. Vasta tämän jälkeen lähdetään yhdessä tutkimaan ja avaamaan sinun elämäntilannettasi. Ensimmäistä terapiakertaa voisin yleisesti kuvailla oman elämäntilanteen kartoittamiseksi, avaamiseksi ja varovaiseksi tutkimiseksi. Minun tehtäväni terapeuttina on tehdä ammattitaitoisia kysymyksiä, jotka auttavat sinua jäsentämään elämäsi haastavaa tilannetta mahdollisimman laajasti.

Ensimmäinen terapiakäynti on monessa mielessä tunteita herättävä tutkimusmatka. Tällä lyhyellä 45-90 minuutin matkalla on tarkoitus kartoittaa sinun nykytilannettasi ja sitä haastavia asioita sekä arvioida terapian tarvetta. Samanaikaisesti myös havainnoit, miltä terapiatyöskentely juuri minun kanssani tuntuu. Onko minulle luontevaa kertoa asioista ja tunnetko tulevasi ymmärretyksi ja kuulluksi? Voisiko tämän tyyppisestä työskentelystä olla apua? Käynnissä on  monta samanaikaista prosessia.

”Terapiassa ihminen kuulee itseään herkemmin ja tarkemmin”

Ensimmäisellä kerralla ei päästä vielä ratkaisuihin tai terapian tavoitteiden laadintaan. Kuitenkin usein jo itseään haastavan asian tai elämäntilanteen kertominen ja sen työstäminen erilaisten kysymyksien ja teoreettisen näkökulmien valossa auttaa sinua kuulemaan itseäsi entistä tarkemmin. Itseäsi haastava asia tai elämäntilanne jäsentyy mielessäsi  ehkä vähän selkeämmäksi. Usein omaan haastavaan tilanteeseen löytää terapiakäynnin aikana myös uudenlaisia näkökulmia, ymmärrystä tai joku ilmiö saa teoreettisen nimen.

Ensimmäiseltä terapiakäynniltä voi  siis odottaa tietoa siitä, millaista terapiaa ja työskentelytapoja  minä terapeuttina tarjoan: kokemusta siitä, miten vuorovaikutus meidän välillämme sujuu ja ymmärrystä omaan haastavaan tilanteeseen. Tilanteen parempaa jäsennystä, teoreettisia jäsennyksiä tai nimiä asioille ja ilmiöille, ongelmien normalisointia, toiveikkuuden tunteen pilkahtamista sekä jatkotyöskentelyehdotuksia.

Ensimmäisellä terapiakerralla tapahtuu siis jo muutosta.  Joillekin lyhytterapia-asiakkaille riittää yksi kerta. Usein kuitenkin omaa itseä koskevat vaikeat ajatukset, ajatusvääristymät, uskomukset, kriisit tai hankalat elämäntilanteet vaativat useamman kuin yhden kerran terapiakäynnin.

Kun rohkaistut luottamaan itseesi ja kuulemaan itseäsi herkemmin, tiedät usein itse, mikä on haasteeseesi sopivin ratkaisu. Tämän kuulemisen mahdollistamiseksi ja muutosten toteuttamiseksi työskennellään joskus vain kerran tai sitten esimerkiksi 5, 10 tai 20 käynnin sarjassa.

Jatkokertojen aikana luodaan tavoitteet terapialle ja työstetään haasteita erilaisten ratkaisukeskeisten ja kognitiivisen psykoterapian menetelmien avulla. Ratkaisukeskeinen terapia tarjoaa keinoja esimerkiksi kaiken olemassa olevan hyvän havainnointiin, huomaamiseen ja vahvistamiseen sekä näkökulman vaihtamisen taidon harjoitteluun. Kognitiivisen terapian puolelta menetelminä toimivat puolestaan ajattelun työkalut, tunnetaidot ja oman toiminnan muutoksen merkitys.

Terapiassa ei siis vain odoteta, että kohta kuulen itseäni tarkemmin vaan lyhytterapiassa työskentely on aktiivista ja sinun tarpeitasi palvelevaa.

”Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, että muutamme ajattelutapaamme.” – Albert Einstein

(*) Asiakkaiden kommentit julkaisuun on pyydetty lupa.

Koskettiko aihe?

Tähtihetken tarjoamat lyhytterapiapalvelut ovat matalan kynnyksen mielen hyvinvointia edistäviä palveluita, joita voi käyttää apuna erilaisiin mielen ja elämän haasteisiin sekä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tutustu Tähtihetken palveluihin tarkemmin oheisesta linkistä.

Terapiapalvelut

Tähtihetki somessa

Seuraa Tähtihetken tuoreimpia kuulumisia ja pohdintoja myös somessa!